Research

Biological Agents on Psoriasis Treatment in Greece
  • Georgia Kokla
  • Petros Galanis
  • Dafni Kaitelidou
  • Enkeleint Aggelos Mechili
  • Olga Archangelidi
  • Marianna Diomidous
J Turk Acad Dermatol 2016; 10: 0-0 DOI: 10.6003/jtad.16104a1